Zmiany budzące opór

Zmiany budzące opór to najczęściej większe zwolnienia, zmiany procedur, regulaminów, technologii, sposobów zatrudnienia, strategii, zmiany właścicielskie i osobowe.

Informowanie o tym osób zatrudnionych w sposób zgodny z prawem, przy zachowaniu szacunku dla wszystkich zaangażowanych w zmianę i zarazem bezpieczny dla opinii firmy – jest trudne.

Wspieramy zespoły menedżerskie i działy HR w organizowaniu wewnętrznych kampanii informacyjnych, a szczególnie spotkań z dużym audytorium – na temat zmian.

Uczymy, jak opisać sytuację i jakie argumenty przedstawić, w jaki sposób odpowiadać na nieuniknione pytania i poradzić sobie z silnymi emocjami na sali, kontrolując cały czas sytuację.

Rozmawiamy, jakich kroków, działań i sformułowań unikać i jak zachować wzajemny szacunek.

Podczas warsztatu tworzymy zawartość komunikatu i ćwiczymy przekaz. Planujemy krok po kroku elementy kampanii informacyjnej, role każdego zaangażowanego, szczegółowe działania i wzajemne wsparcie.