Rozwijanie kompetencji zawodowych

Nowe stanowisko, awans, nowe zadania, trudny projekt, redefinicja dotychczasowej roli zawodowej to sytuacje wymagające intensywnego rozwoju kompetencji. Tu odbycie szkolenia czy zdobycie ważnego certyfikatu często nie wystarcza. Najważniejsze jest zdobywanie doświadczeń i możliwość stosowania w pracy rozwijanych umiejętności. Rozwój to podróż, której cel i kolejne etapy warto starannie przygotować.

Prowadzimy warsztaty:

  • dla menedżerów i specjalistów wspierające ich w przygotowywaniu indywidualnych planów rozwoju. W trakcie tych warsztatów do wyboru obszarów osobistego rozwoju często wykorzystujemy kwestionariusz MBTI ©.
  • dla zespołów przygotowujących się do przejęcia nowych zadań lub realizacji projektów. Pomagamy im w zaplanowaniu czego, od kogo i jak powinny się nauczyć.
  • dla zespołów odpowiedzialnych za przygotowanie programów rozwojowych w firmie. Facylitujemy spotkania poświęcone budowaniu koncepcji i szczegółowych rozwiązań dla projektów rozwoju określonej umiejętności (np. dawania feedbacku), tworzenia rozwiązań organizacyjnych dla staży wewnątrzfirmowych, projektów mentoringowych czy coachingowych.
  • wymiany doświadczeń dla menedżerów wspierające ich w uczeniu się od siebie i doskonaleniu złożonych kompetencji takich jak motywowanie, rozwijanie zespołów itp.

Prowadzimy też badania focusowe pomagające firmom w identyfikowaniu potrzeb rozwojowych ich pracowników.