Rozwiązywanie konfliktów

Wspieramy od lat Działy HR i Menedżerów przy rozwiazywaniu konfliktów:

  • Między centralą a oddziałami lokalnymi,
  • Między działami jednej firmy,
  • Wewnątrz działu,
  • W zarządzie firmy,
  • Wewnątrz zespołu menedżerskiego,
  • Pomiędzy dwójką menedżerów lub specjalistów.

Rozwiązywanie konfliktu pomiędzy dwiema osobami, czy dwoma działami odbywa się w formie warsztatu o bardzo specyficznej strukturze, skłaniającej uczestników do przedstawienia swojego widzenia sytuacji i własnych potrzeb – wobec drugiej strony. Celem warsztatu jest wypracowanie wspólnego rozwiązania – nie będącego kompromisem.

Często stosujemy tu metodę Lego® Serious Play®, która w skuteczny sposób umożliwia kontrolę nad emocjami, nieuchronnie pojawiającymi się podczas poruszania trudnych tematów.