Coaching zespołu

Najczęstsze zastosowania/obszary, w których prowadziłyśmy coachingi zespołu:

 • wzmocnienie siły i skuteczności w działaniu zespołu menedżerskiego,
 • zbudowanie w krótkim czasie dobrze funkcjonującego zespołu zadaniowego,
 • poprawa współpracy w obrębie istniejącego już zespołu,
 • wzmocnienie pozycji zespołu w firmie,
 • przygotowanie zespołu do nowych zadań lub do trudnej zmiany,
 • przezwyciężenie kryzysu w zespole,
 • doskonalenie umiejętności współpracy zespołu z innymi, kluczowymi dla jego
 • funkcjonowania zespołami,
 • doskonalenie procesów decyzyjnych w zespołach pracujących w warunkach dużej
  niepewności,
 • wsparcie zespołu funkcjonującego w warunkach kryzysu lub zmiany,
 • zintegrowanie ze współpracownikami nowozatrudnionych, kosztownych specjalistów, tak,
  aby pozostali w firmie na dłużej.

Mamy doświadczenia w pracy dla:

 • Zarządów firm,
 • zespołów menedżerskich,
 • ważnych dla firmy zespołów specjalistów.