Coaching indywidulany

Najczęstsze zastosowania:

 • wsparcie w doskonaleniu kluczowych umiejętności lub kompetencji,
 • balansu pomiędzy życiem osobistym a zawodowym Klienta,
 • pomoc w pierwszym okresie pełnienia nowej roli zawodowej,
 • przygotowanie Klienta do awansu lub ważnej zmiany,
 • wypracowanie i doskonalenie indywidualnego stylu przywództwa,
 • przezwyciężenie indywidualnych barier (np. w komunikacji i współpracy z innymi),
 • pomoc w podjęciu kluczowych decyzji związanych z karierą lub/i rozwojem,
 • zaplanowanie i wdrożenie działań antystresowych i antywypaleniowych,
 • zidentyfikowanie i zaplanowanie lepszego wykorzystania potencjału Klienta,
 • pomoc w generowaniu nowych, nierutynowych pomysłów i rozwiązań w określonym
  obszarze.

Mamy doświadczenia w prowadzeniu coachingu dla:

 • menedżerów wszystkich szczebli zarządzania,
 • ważnych dla firmy specjalistów,
 • osób na różnych etapach swojej drogi zawodowej