Budowanie współpracy

Jesteśmy przekonane, że budowanie współpracy to jeden z najskuteczniejszych sposobów
wzmacniania siły organizacji. Jednak stworzenie podstaw do trwałej współpracy w obrębie firmy lub zespołu nie jest prostym zadaniem. We współpracy nie chodzi przecież tylko o to, żeby się ludzie lubili. Aby współpracować pracownicy potrzebują świadomości wzajemnej zależności, otwartości w codziennej komunikacji, wzajemnego zrozumienia swoich potrzeb, intencji i zachowań, a także gotowości do uzgadniania codziennych decyzji i działań.

Przygotowując i facylitując warsztaty wzmacniające współpracę pomagamy ludziom:

  • lepiej się poznać i lepiej zrozumieć,
  • zidentyfikować wzajemne oczekiwania wobec siebie,
  • nazwać wprost trudności pojawiające się we współpracy,
  • wypracować praktyczne rozwiązania dla zidentyfikowanych trudności i problemów,
  • uzgodnić praktyczne zasady dotyczące komunikacji i współpracy.

Stosujemy dopasowane do konkretnej sytuacji narzędzia: techniki specyficzne dla facylitacji, metodę LSP ©, kwestionariusze i testy.

Pracujemy z zespołami zarządzającymi, zespołami składającymi się z pracowników jednego działu, z zespołami projektowymi a często jednocześnie z kilkoma zespołami powiązanymi ze sobą wspólnym celem.