Dużo ludzi, sensownie i atrakcyjnie – zjednoczeni wartościami

Wyzwanie

W kilka miesięcy po połączeniu dwóch firm zarząd postanowił wypracować wspólne wartości dla całej połączonej firmy. Najważniejszym celem warsztatu było powstanie autentycznie działającego zestawu wartości, którego autorami są wszyscy pracownicy i który będzie pomocny przy podejmowaniu decyzji, dotyczących współpracy wewnętrznej i budowania relacji biznesowych z klientami.

Zarząd był przekonany, że otwartość w mówieniu o trudnych tematach związanych z łączeniem dwóch firm o podobnych kulturach pracy, lecz odmiennych wartościach – jest niezbędna w szybkim osiąganiu celów i tworzeniu zgranego zespołu.

Rozwiązanie

  • Użyto anonimowej ankiety do badania poziomu efektywności pracy całego zespołu (ok. 90 osób).

  • Wyniki analizy wyników zostały przedstawione top menedżerom firmy.

  • Przeprowadzono jednodniowy warsztat, podczas którego cały zespół zapoznał się z wynikami ankiety i z celami na najbliższe 4 miesiące. Dalej pracując w podgrupach, pracownicy opracowali i przedstawili listę trudności w codziennej współpracy i stworzyli zestaw konkretnych działań, które współpracę usprawnią. Plan działania został zaakceptowany przez kierownictwo i prezes firmy wziął osobistą odpowiedzialność za koordynację wdrożenia.

  • Stworzenie listy wartości firmowych zajęło połowę dnia. Krótka lista najważniejszych wartości została wyłoniona poprzez powszechne głosowanie. Dyskusja podczas głosowania była bardzo „gorąca” i pokazała zaangażowanie zespołu w tworzenie wspólnej kultury i doskonałej współpracy na co dzień.

  • Efektem był zestaw pięciu wartości firmowych zaakceptowanych przez wszystkich pracowników.

Efekty

  • Firma przekroczyła założone cele roczne.
  • W ciągu następnych sześciu miesięcy nikt nie odszedł z firmy.
  • Grupowe podejmowanie decyzji jest na co dzień wspierane przez „nasze wartości”.