Rozwój młodych menedżerów w firmie reklamy internetowej

Wyzwanie

W 26 osobowej polskiej firmie reklamy internetowej z trzyletnią historią pogłębiał się proces odchodzenia specjalistów. Przy niewielkiej ilości osób zatrudnionych i płytkim rynku pracy w branży dalsze odejścia mogły spowodować rosnące przeciążenie pozostałych, porażki jakościowe w projektach, a dalej pogorszenie pozycji firmy na rynku. Klient oczekiwał znalezienia przyczyn odejść i podjęcia działań sprzyjających stabilności zespołu.

Podczas badania atmosfery pracy i oczekiwań pracowniczych okazało się, że we własnej opinii zatrudnieni specjaliści byli często pozbawieni zainteresowania i wsparcia przełożonych, nie rozwijali się zawodowo i nie dostawali informacji zwrotnej. Obok tych niedostatków były i inne, wszystkie związane ze sposobem funkcjonowania bardzo zaangażowanych, lecz niedojrzałych zawodowo menedżerów firmy. Wszyscy oni awansowali ze swoich zespołów i będąc najlepszymi specjalistami, mieli krótkie doświadczenie w zarządzaniu. Nie budowali też świadomie swojej wiedzy na temat przywództwa.

Rozwiązanie

  • Użyto metody Start-Stop-Continue (SSC) do zbierania anonimowych opinii o stylu menedżerskim przełożonych i potrzebach specjalistów w każdym z zespołów firmy

  • Każdy z menedżerów podczas indywidualnej sesji coachingowej zapoznawał się z wynikami feedbacku SSC od swoich ludzi, a następnie zaplanował swój rozwój w roli przełożonego swojego zespołu.

  • Prezes firmy uzyskał ogólną informacje o wynikach SSC swoich menedżerów i przygotował się z konsultantem Pro Motio do ich wspierania.

  • Dalej menedżerowie spotykali się pojedynczo z prezesem firmy, przedstawiając swoje plany rozwojowe. Gdy pojawiały się potrzeby, prezes oferował swoją pomoc.

  • Przeprowadzono szkolenie na temat najważniejszych w tamtym momencie umiejętności menedżerskich wraz z planowaniem wdrożenia.

  • Po trzech miesiącach podczas sesji follow-up menedżerowie podsumowali wprowadzane zmiany

Efekty

Proces odchodzenia specjalistów zatrzymał się, a dzięki rozmowom o rozwoju niektórzy z nich zmienili stanowisko pracy wewnątrz firmy z korzyścią dla nich i dla zespołów. Przyjęto pięć nowych osób, rozpoczęto onboarding i szkolenia wewnętrzne.