Interwencja, czyli pionowo i poziomo

Wyzwanie

Wstępnie wyrażona potrzeba Klienta była taka: „W mojej firmie powstał nowy dział, który nie dogaduje się ze sobą, co ma bezpośredni wpływ na jego wyniki. Potrzebuję spotkania integracyjnego dla całego działu, ale nie jestem pewien, czy to rozwiąże nasz problem”.

 

Zidentyfikowane poprzez badanie potrzeb wyzwania, które wymagały uwzględnienia w projektowanym rozwiązaniu to:

– trudności komunikacyjne pomiędzy starą, a nową częścią załogi,

– chwilowe przeciążenie załogi zadaniami prowadzące do wewnętrznych konfliktów o ich podział,

– konflikt pomiędzy mistrzem działu a jednym z jego brygadzistów,

– zwiększająca się osobiste zaangażowanie kierownika produkcji w zarządzanie działem wywołane chęcią wsparcia mistrza, nowego na stanowisku i z brakiem doświadczenia.

Rozwiązanie

Przyjęte rozwiązanie to miks narzędzi edukacyjnych i interwencyjnych.

  1. Konsultacja dla kierownika, pomagająca mu wypracować nowy sposób pracy nad ułożeniem relacji pomiędzy mistrzem a brygadzistą,

  2. Indywidualny coaching dla mistrza – szefa działu, prowadzony on-line,

  3. Jednodniowy warsztat dla całego działu, którego celem było nie tylko bliższe poznanie się i integracja, lecz również wypracowanie wewnętrznych zasad współpracy,

  4. Przeprowadzony po 3 miesiącach follow up do wyżej wymienionych działań.

Efekty

– powrót do pożądanej wydajności działu,

– wyciszenie konfliktu pomiędzy mistrzem a brygadzistą,

– odejście kierownika od ręcznego sterowania pracą działu.