Warsztat strategiczny dla całej firmy metodą Lego® Serious Play®

Wyzwanie

W polskim oddziale dużej firmy międzynarodowej była tworzona strategia na najbliższe pięć lat. Klient postanowił zorganizować atrakcyjny i angażujący warsztat, którego celem ma być:

 • Zwiększenie udziału specjalistów w tworzeniu pomysłów na wzmocnienie pozycji marki na polskim rynku

 • Danie specjalistom możliwości pokazania swojej pomysłowości i znajomości rynku

 • Nauczenie Top Managementu facylitowania pracy grupy w sytuacjach, gdy potrzebne jest generowanie pomysłów:

 • Bez narzucania własnego zdania

 • Bez natychmiastowej krytycznej oceny pomysłów pracowników

Rozwiązanie

 • Podczas badania potrzeb ustalono pytania, które były istotne w budowaniu 5 letniej strategii firmy

 • W warsztacie brali udział wszyscy pracownicy – prezes, menedżerowie i specjaliści ( 72 osoby)

 • Użyto metody Lego® Serious Play®

 • Specjaliści byli podzieleni na 6 grup, każda z nich odpowiadała na inne pytanie, dotyczące strategii

 • Przed warsztatem sześcioro menedżerów przeszło jednodniowy instruktaż pracy z grupą podczas warsztatu strategicznego

 • Podczas warsztatu prowadzący pracę grup menedżerowie mieli wsparcie trenerów Pro Motio

 • Każda grupa tworzyła odpowiedź na pytanie w formie ruchomego modelu

 • Modele były filmowane wraz z komentarzami twórców z off-u. Kilkuminutowe filmy każdej grupy były szybko montowane na miejscu

 • Wszystkie filmy zostały zaprezentowane obecnym w formie mini- festiwalu

 • Zarząd firmy nagrodził twórców i przedstawił sposób wykorzystania pomysłów, które powstały podczas warsztatu

Po trzech tygodniach z menedżerami został przeprowadzony warsztat follow-up na temat wykorzystania ich doświadczeń facylitacyjnych w pracy z zespołami na co dzień.

Efekty

 • Cztery pomysły z warsztatu weszły do strategii firmy

 • Menedżerowie zainteresowali się metodami facylitacji i czworo z nich zaczęło prowadzić swoje spotkania w sposób ustrukturyzowany.